Egyperces, vagy inkább félperces. Az ÉS-ben jelent meg.

Az öregasszony a liftajtó előtt a kerekes szék karfájába kapaszkodik, a villogó gyűrűktől az ujjai még csontosabbnak látszanak. A parókája félrecsúszott, kiabál. A reptéri hangosbemondó közben kapuváltozásokat és járattörléseket jelent be. Az öregasszony hangja éles, messzire hallatszik, ahogy azt kiabálja, nem akar még egyszer a lifttel menni, értsék meg, hogy fél a lifttől, fél a szűk helyektől, vigyék őt a mozgólépcsőn, nagyon szépen kéri, csak most még az egyszer, kivételesen.
A fiatal ápoló erőltetett kedvességgel, kicsit elmélyített hangon próbálja megnyugtatni, mondja, hogy nagyon sajnálja, de nem lehet, a biztonsági előírások nem teszik lehetővé, a lift gyorsabb is, biztonságosabb is, a néni ne aggódjon, egy perc, és már lent is lesznek, a néni nyugodjon meg, ne kiabáljon.
Az öregasszony tovább kiabál, azt kiabálja, hogy nem érti, mért kellett feljönni, ha utána megint le kell menni, nem érti, mi szükség volt erre az egészre, mit kínozzák őt megint. Kiabálás közben elengedi a karfát, lenyúl, megfogja a vastag gumikerekeket, lassan hajtani kezdi a széket el a liftajtótól, a mozgólépcső felé.
Az ápoló a kerekes szék elé áll, idegesen rövid, tejszőke hajába túr, senki se tehet arról, hogy rossz idő van, mondja, nagyon szépen kérem, asszonyom, ne csináljon jelenetet. Megfogja a kerekes szék karfáját, az öregasszony még mindig a kerekeket fogja, próbálja elfordítani a széket, az ápoló nem engedi, a szék nekimegy a combjának, az ápoló hangja felcsattan, hagyja abba, asszonyom, azonnal hagyja abba, kiáltja.
Az öregasszony elengedi a kereket, összehúzza magát, az ápoló elengedi a szék karfáját, az öregasszony közben egyik kezével elkezdi leráncigálni a gyűrűket az ujjairól, egyet, kettőt, aztán a harmadikat is, kérem, mondja, az ápoló felé nyújta a tenyerét, benne a három gyűrűvel, kérem, nagyon kérem, segítsen.
Az ápoló elvörösödik, szinte céklavörös az arca, nem néz a gyűrűkre, nem néz az öregasszonyra, a kerekes szék mögé lép, aztán szó nélkül tolni kezdi a mozgólépcső felé.